Vi förvaltar:
Hyresfastigheter
Bostadsrätter
Industrifastigheter